T7. Th9 19th, 2020
Về căn bản cả hai dòng sản phẩm trên đều được thiết kế với theo công nghệ tiên tiến mới nhất của Teka, có các tính năng được cải thiện để phục vụ người sử dụng. cả hai dòng chủ quyền và âm tủ đều... Xem thêm